Ons service model

Slide Eenmanszaken Vennootschappen Startende ondernemingen Mature ondernemingen Ondersteuning & advies op maat & persoonlijk Groeiende ondernemingen Ondernemingen in opvolging Aangifte vennootschapsbelastingen BTW Formaliteiten Aangifte personenbelastingen Fiscale controles Analytische boekhouding Opstellen Jaarrekeningen Opstellen Business plan Opstellen Financieel plan Krediet Onderhandelingen Management rapportage & informatie Cash flow rapportage Ondernemingsscan SLA GEBONDEN
FOLLOW-UP ANYWHERE-ANYTIME
Management & strategisch advies - klankbord ondernemers Fiscaal &
Boekhoudkundig
Financieel
Management
Eenmanszaken Vennootschappen Startende ondernemingen Mature ondernemingen Ondersteuning & advies op maat & persoonlijk Groeiende ondernemingen Ondernemingen in opvolging Aangifte vennootschapsbelastingen BTW Formaliteiten Aangifte personenbelastingen Fiscale controles Analytische boekhouding Opstellen Jaarrekeningen Opstellen Business plan Opstellen Financieel plan Krediet Onderhandelingen Management rapportage & informatie Cash flow rapportage Ondernemingsscan SLA GEBONDEN
FOLLOW-UP ANYWHERE-ANYTIME
Management & strategisch advies - klankbord ondernemers Fiscaal &
Boekhoudkundig
Financieel
Management
Missie

Via een no nonsense aanpak, in Vlaanderen, ondersteuning en adviesop maat leveren aan KMO’s, op het vlak van strategie, management, organisatie en administratie, met bijzondere aandacht voor de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening. Wij leveren toegevoegde waarde door financile & management informatie, op een overzichtelijke wijze, overal en altijd beschikbaar te maken voor de onderneming.

Visie

Er is noodzaak voor de KMO Bedrijfsleider aangeintegreerde management & financile informatiegekoppeld aan een klankbordfunctiedoor de dienstverlener. Hetgentegreerde dienstenpakketdient middelsmoderne technologien & middelen snel & makkelijkter beschikking gesteld te worden van de ondernemers. Met een jarenlange ervaring als MASteam op het vlak Finance, Bedrijfsleiding, IT, HRM en Operational Management binnen KMO’s, beschikken we over de nodige know-how om deze dienst succesvol in de markt te positioneren.